L’escala de Scoville va ser ideada per Willbur Scoville per a mesurar el que piquen els pimentons. Avalua la quantitat…